Monthly Archives: October 2017

Kappor på dig eller i fönstret

Det kan vara problematiskt med vissa svenska ord. Ord som kappor kan vara endera sådant som du har på dig under en kulen kall vinterdag, eller så kan det vara en sån där som sitter utanpå gardinerna.

Kappor man har på sig eller på sina gardiner?

Homonymi kallas det när ett ord stavas lika, uttalas lika men inte används lika. En kappa är i regel en rock för kvinnor, för inte brukar det väl nämnas för män? Kommentera om du någon gång har sett kappor för män. Nå, detta är en komplicerad del av det svenska språket och något som knappast underlättar inlärning för de som kommer från andra länder och ska lära sig svenska. Nej, språket är sannerligen inte logiskt.

Andra ord som verkar lika men inte är det

Vilka andra ord kommer du på som är homonymier? Tång kan ju endera vara ett verktyg eller en sorts sjögräs. Krona kan endera sitta på huvudet, på ett träd eller ligga i din ficka. Det kan ju även vara något som sätts på en tand för att stabilisera den och inte spräcka den. Men är kappor då verkligen en homonymi? Det finns nämligen något som heter polysemi, och som nästan är samma sak. Då handlar det om ett gemensamt ursprung i orden.

Skillnaden mellan polysemi och homonymi

Kappor sitter utanpå gardiner och utanpå kvinnor. Det här pekar på polysemi snarare än homonymi, då det tycks finnas en likhet i användning. Ser vi istället på en krona i fickan och en krona på ett träd rör det sig solklart om en homonymi. Eller? Faktum är att en krona i fickan faktiskt har en krona på ena sidan (krona eller klave), som kommer från symbolisk användning av kronan på huvudet. Gissa var trädkrona kopplas ifrån? Just det. Polysemi, igen.

Kappor